נובלה גרפית עפ"י ספר יונהאגדות שלמה המלך של ביאליק:

חלק ראשון | חלק שני | חלק שלישי

     
אגדת שלשה וארבעה
  משפט הביצה
  שלשלת הדמים
  שלמה המלך והדבורה
           
האשה ומשפטה
עם הרוח
  מי ענד לדוכיפת
ציצת נוצה?